Popular just now

ad1

Lösningen till Drupals settings.php problem

Att installera Drupal 7 fortfarande är inte lika lätt som det är med andra web publiceringssystem som Joomla. Problemet ligger i hantering of den settings.php fil. Behögrihet i filsystem gör det så att användare måste koperiera och skriva till filen innan de kan använda web gränsnittet. Andledning till dessa är att de flesta webhotell tillåter inte allt som behövs för att gör det på annat sätt. Apache och PHP måste kunna ha skriv rättigheter och hämna i rätt arbetsgrupp.

För några år sen diskussionen om installen av Civicspace/Drupal 4.7 var het och jag såg att Drupal 5 borde ha FTP access. Många såg nej till min ideen att installation paket borde ha en FTP access gränsnitt som är mer användare vänligt. Medan alla sa att Drupal borde vara lika lätt installerad some Joomla ingen vill klona Joomlas system. Sen efter kommer Joomla med deras ny och förbattrad installation gränsnitt som har FTP UI. Kanske Joomla hade fel då men det var en lösning som har aldrig krånglagt.

Den enda problem jag ser med sån lösning nu är säkerthet men nu förtiden är SFTP mer vanligt hos de flesta webhotell och fler övergå till SFTP varje dag. Jag tror att lösning nu ligger med de följande PHP funktioner.

PHP ssh2_sftp.

$connection = ssh2_connect('shell.example.com', 22);
ssh2_auth_password($connection, 'username', 'password');

$sftp = ssh2_sftp($connection);

$stream = fopen("ssh2.sftp://$sftp/path/to/file", 'r');
?>


Eller ftp_ssl_connect() som OpenSSL är mer vanligt hos de flesta webhotell nu än då. Finns också bra OpenSSL binärt (exe) filer till Windows.


// set up basic ssl connection
$conn_id = ftp_ssl_connect($ftp_server);

// login with username and password
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

echo ftp_pwd($conn_id); // /

// close the ssl connection
ftp_close($conn_id);
?>


Genom de funktioner Drupal 8 (eller Drupal 7.xx) kan ha en elegant lösning till kopiering av setting.php filen

No comments:

Post a Comment